Ślub w kościele

Narzeczeni zgłaszają swój zamiar zawarcia sakramentalnego związku przynajmniej 3 miesiące przed ślubem, telefonicznie bądź osobiście w godzinach urzędowania biura w celu zarezerwowania terminu ślubu i umówienia się na:

  • przeprowadzenie protokołu przedślubnego
  • informacji o wymaganych dokumentach  

Wymagane dokumenty

  • metryka chrztu do ślubu kościelnego (ważność   6 miesięcy przed datą ślubu);
  • dowód tożsamości;
  • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie    przedmałżeńskiej;
  • zaświadczenie z poradni życia małżeńskiego o uczestnictwie w rozmowach na temat życia małżeńskiego.
  • zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w 3 egzemplarzach w przypadku ślubu konkordatowego;
  • w przypadku zawartego już kontraktu cywilnego  – akt kontraktu z USC, a w przypadku wdowców – metryka śmierci współmałżonka.

Gdy narzeczeni chcą zawrzeć małżeństwo w innym kościele niż w swoim parafialnym i wobec obcego proboszcza, który nie ma kompetencji z tytułu zamieszkania stron, badanie przedślubne przeprowadza własny proboszcz (jeden z kompetentnych, do którego zgłaszają się narzeczeni). Udziela on zezwolenia, czyli licencji umożliwiającej jakiemukolwiek proboszczowi asystować przy zawieraniu małżeństwa

Śpiew i muzyka manifestuje radość i chwałę Boga. W ich wyborze winno się brać pod uwagę te wartości, które wyrażają wiarę oraz pomagają obecnym w pełnym uczestnictwie. W mszach weselnych pierwszeństwo mają śpiewy wspólnotowe. Oprawę muzyczną uzgadnia się z organistą p. Krzysztof Leśniewicz tel.: 602 329 722

Fotografie i filmy opowiadają historię nowej rodziny w jej początku. Nie mogą jednak przesłonić celebrowanego misterium. Mogą być realizowane jedynie przez jedną osobę upoważnioną na podstawie specjalnych kwalifikacji, czyli tzw. licencji wydawanej przez Kurię Metropolitalną. Fotografowie i kamerzyści proszeni są o dyskretne zachowanie się w kościele i nie zajmowanie miejsca w prezbiterium. Wykluczone jest filmowanie z dodatkowym oświetleniem. Kwadrans przez rozpoczęciem nabożeństwa weselnego winni przedstawić się celebransowi w zakrystii celem uzyskania zgody na fotografowanie bądź filmowanie.
fotograf współpracujący z parafią: p. Monika Bryłkowska,
tel.: 888 580 000

Dekoracja kościoła winna w sposób estetyczny i dyskretny wyrażać świąteczność wydarzenia, jakim jest ślub. Osobą odpowiedzialną za dekorację w kościele p.w. św. Jana Marii Vianney  jest p. Marta