Ewangelia w mieście

„Ewangelia w mieście” jest odpowiedzią na prośbę wielu parafian i innych osób uczęszczających do naszego kościoła, którzy chcą lepiej poznawać Pismo Święte. Zaproszenie skierowane jest jednak do wszystkich, także tych, którzy zdystansowali się do Kościoła. Chcemy czytać Słowo Boże w taki sposób, aby odnosiło się ono wprost do życia i było dla nas wszystkich – przekonanych i poszukujących – przewodnikiem w czasach chaosu i niepewności. Zapraszamy do kościoła, który jest bezpieczną przestrzenią dla wszystkich, także dla tych, którzy chcą po prostu posłuchać. Gospodarzem spotkań „Ewangelia w mieście” jest Parafia we współpracy ze Wspólnotą Sant’Egidio. Zapraszamy na spotkania, których terminy znajdują się w ogłoszeniach parafialnych.