I Komunię Święte na Sołaczu

Terminy uroczystości: 18. i 19. maja 2024 r., g. 12.30

Przygotowanie w domu, szkole i kościele:

– ufamy, że dzieci przygotowują się do I Komunii w szkole podczas lekcji religii. Dlatego celem katechez parafialnych nie jest wyczerpujące opowiedzenie o treściach wiary związanych z Eucharystią. Nasze katechezy
i nabożeństwa są bardziej skoncentrowane na przeżywaniu i poznaniu treści biblijnych związanych z udziałem
we mszy świętej i spowiedzi.

– zachęcamy wasze rodziny do wspólnej modlitwy. To może być coś bardzo prostego: na przykład modlitwa przed posiłkiem albo wspólne Ojcze nasz i Zdrowaś Maryjo przed snem. Bardzo ważne jest to, aby w modlitwie uczestniczyli możliwie wszyscy członkowie rodziny. To nie jest zadanie dla mam czy babci, jak czasem bywa, ale także dla rodzeństwa i ojców. W oczekiwaniu na I Komunię można wykreować w domu niezwykłą atmosferę wspólnego zjednoczenia wokół Jezusa.

– można też z dziećmi rozmawiać po mszy świętej niedzielnej. Pomocą mogą być karteczki z owieczką Magdą, które zawierają jedno pytanie dotyczące Ewangelii niedzielnej. Można tez rozmawiać o przeżywaniu mszy:
co pomaga a co przeszkadza. Co można zrobić, aby było lepiej.

– można też wspólnie czytać fragmenty książek dla dzieci, które przygotowują do spowiedzi i Komunii. Autorką niektórych jest pani Hanna Sołtysiak. Pani Hania może też polecić inne. Po przeczytaniu fragmentu książki można po prostu porozmawiać o jej treści. Nikt nie musi być ekspertem. Można rozmawiać wspólnie o tym, co jest jasne, a co wymaga jeszcze wyjaśnienia.

– bardzo zachęcamy, aby dzieci przygotowywały się do przyjęcia I Komunii przez regularne uczestnictwo
we mszach świętych niedzielnych
, niezależnie w jakim będą kościele. Oczywiście zachęcamy do uczestnictwa we mszy niedzielnej dla rodzin z dziećmi na Sołaczu o g. 11.30, ponieważ jest to okazja do integrowania dzieci między sobą.

 

Terminy katechez i spotkań do i po uroczystości I Komunii (w tabeli poniżej znajduje się skrót):

dzieci komunijne zapraszamy na katechezy z panią Hanną Sołtysiak w poniedziałki: 4. marca,
o g. 17.45. Spotkanie rozpocznie się od mierzenia alb dzieci, które będą chciały uszyć alby
u proponowanego producenta (Sklep Paramentum – znajduje się przy katedrze poznańskiej). Zaraz po zakończonych przymiarkach odbędzie się katecheza dzieci.
Następna katecheza dzieci z panią Hanią odbędzie się 8. kwietnia.

msza święta dla dzieci komunijnych i ich rodzin w niedzielę 10. marca, 14. i 28 kwietnia o g. 13.00
w kościele pw. św. Jana Vianneya. Po mszy świętej 10. marca półgodzinne spotkanie dla rodziców z panią Hanią i dla dzieci z ks. Mirkiem.

droga krzyżowa z udziałem dzieci: piątek, 15. marca, g. 17.00 – kościół pw. św. Jana Vianneya

bezpośrednie przygotowanie do uroczystości I Komunii: poniedziałek, 13. maja, g. 17.00 – katecheza
przed spowiedzią dla dzieci z ks. Mirkiem, środa, 15. maja, g. 16.30 – próba w kościele; piątek, 17. maja, g. 19.15 – nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych (dzieci przynoszą świece) i spowiedź święta – w kościele.

biały tydzień: udział dzieci we mszach świętych w albach w poniedziałek i wtorek, 20. i 21. maja, g. 18.30;
w czwartek, 23. maja, g. 18.30, dzieci zaproszone są, aby wspólnie z rodzicami przygotować kanapki dla osób bezdomnych.

wyjazd dziękczynny do Pniew (nieobowiązkowo): niedziela, 26. maja, g. 13.30-17.30, wyjazd
do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach (msza, poznanie niezwykłej historii życia s. Urszuli, piknik rodzinny).

 

Obecność:

Nie mamy zwyczaju sprawdzać obecności dzieci i rodziców podczas nabożeństw albo katechez, dlatego prosimy nie usprawiedliwiać ewentualnej nieobecności dziecka i rodziców. Wszystkim nam zależy, aby przygotowanie
do Komunii było naprawdę dobre
, dlatego wyjątkowe sytuacje nieobecności nie wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Dziecko może też być obecne na katechezie z innym opiekunem – nie musi być nim rodzic; zachęcamy jednak rodziców do uczestnictwa w katechezie z dziećmi, bo dla wielu rodziców było to w przeszłości naprawdę dobre doświadczenie(nie jest to obowiązek).

 

Dokumenty (proszę o przekazanie dokumentów najpóźniej do Świąt Wielkanocnych przy okazji któregokolwiek naszego spotkania, bardzo proszę o formę drukowaną dokumentu i nie przesyłanie za pomocą mail):

– każde dziecko powinno przedstawić akt chrztu (może być jakikolwiek forma, także jakiś stary dokument);

– dzieci zamieszkałe poza parafią powinny przedstawić zgodę własnego proboszcza na Komunię poza parafią.

 

 

WSZYSTKIE TERMINY – zgodnie z powyższym planem

Poniedziałek, 4. marca o g. 17.45 – mierzenie alb dzieci, po przymiarkach katecheza dzieci

Niedziela 10. marca, g. 13.00 – msza święta dla dzieci komunijnych i ich rodzin oraz spotkanie

Piątek, 15. marca, g. 17.00 – droga krzyżowa z udziałem dzieci, kościół pw. św. Jana Vianneya

Poniedziałek, 8. kwietnia, g. 17.45 – katecheza dla dzieci z panią Hanią

Niedziela, 14. kwietnia, g. 13.00 – msza święta dla dzieci komunijnych i ich rodzin

Niedziela, 28 kwietnia, g. 13.00 – msza święta dla dzieci komunijnych i ich rodzin

Poniedziałek, 13. maja, g. 17.00 – katecheza przed spowiedzią dla dzieci z ks. Mirkiem

Środa, 15. maja, g. 16.30 – próba w kościele

Piątek, 17. maja, g. 19.15 – nabożeństwo odnowienia przyrzeczeń chrzcielnych i spowiedź święta w kościele

Poniedziałek, 20. maja, 18.30 – msza święta w białym tygodniu

Wtorek,  21. maja, g. 18.30 – msza święta w białym tygodniu

Czwartek, 23. maja, g. 18.30 – wspólnie z rodzicami przygotowanie kanapek dla osób bezdomnych.

Niedziela, 26. maja, g. 13.30-17.30 – wyjazd do Sanktuarium św. Urszuli Ledóchowskiej w Pniewach