Duszpasterze

ks. kanonik Bogdan Reformat
proboszcz

ks. Szymon Kaźmierczak
wikariusz