Chrzest

Rodzice zgłaszają prośbę o udzielenie chrztu dla swego dziecka telefonicznie bądź osobiście w biurze parafialnym w godzinach urzędowania przynajmniej trzy tygodnie przed uroczystością chrztu.

Termin chrztu:

 • pierwsza niedziela każdego miesiąca podczas Mszy św. o g.10.00
 • w sytuacjach wyjątkowych w każdą inną niedzielę po Mszy świętej o g. 10.00 lub 11.30.
  chyba, że z księdzem zostanie ustalone, że chrzest będzie podczas Mszy świętej

  Katecheza przedchrzcielna dla rodziców i chrzestnych:

 • w środę przed trzecią niedzielą każdego miesiąca o g.19.30.
 • jeśli rodzice chrzestni są z daleka, powinni odbyć katechezę przedchrzcielną w swojej parafii i dostarczyć zaświadczenie o odbytej katechezie najpóźniej do dnia, w którym udzielany jest chrzest.

Wymagane dokumenty:

 • wyciąg aktu urodzin dziecka z USC (oryginał do wglądu);
 • zaświadczenie z parafii dla rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego (jeżeli rodzice chrzestni mieszkają daleko, mogą wcześniej przesłać rodzicom dziecka skan lub zdjęcie uzyskanego zaświadczenia, aby oni mogli dostarczyć wydrukowane skany lub zdjęcia do biura parafialnego; ojciec i matka chrzestna muszą jednak dostarczyć oryginały tych zaświadczeń najpóźniej w dzień udzielania chrztu);

Ojcem lub matką chrzcielną może być osoba:

 • która wierzy i praktykuje swoją wiarę;
 • ukończyła 16 rok życia;
 • przyjęła sakrament bierzmowania;
 • przystępuje do sakramentu pokuty (spowiedzi) i otrzymuje rozgrzeszenie;
  Zaświadczenie stwierdzające zdolność do bycia matką lub ojcem chrzestny:
 • można je uzyskać tylko poprzez osobiste potwierdzenie spełniania powyższych warunków w biurze parafialnym. Należy przyjść osobiście do biura parafialnego. Nie można tej sprawy załatwić za pomocą osób trzecich, nawet jeśli posiadałyby pełnomocnictwo.
 • ojciec i matka chrzestna uzyskują zaświadczenie w parafii, w której realnie mieszkają (nie ma znaczenia ich zameldowanie, jeśli jest ono inne od ich aktualnego adresu zamieszkania; tylko proboszcz parafii, w której ojciec i matka chrzestna realnie mieszkają ma prawo wystawiać im takie zaświadczenie).
 • świadkiem chrztu może być osoba innego wyznania chrześcijańskiego (nie rzymskokatolickiego), która przedstawi świadectwo chrztu