Chrzest

Rodzice zgłaszają prośbę o udzielenie chrztu dla swego dziecka telefonicznie bądź osobiście w biurze parafialnym w godzinach urzędowania przynajmniej miesiąc przed uroczystością chrztu i umawiają się z proboszczem na spotkanie w ich domu w celu omówienia uroczystości.

Termin chrztu:
trzecia niedziela każdego miesiąca podczas Mszy św. o g.12.30.

Katecheza przedchrzcielna
dla rodziców i chrzestnych w środę przed trzecią niedzielą każdego miesiąca o g.19.30.

Wymagane dokumenty:

 • wyciąg aktu urodzin dziecka z USC (oryginał do wglądu);
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców dziecka bądź kontraktu cywilnego w przypadku małżeństwa niesakramentalnego, gdy istnieją przeszkody do
  zawarcia ślubu kościelnego;
 • dane rodziców chrzestnych (imiona, nazwisko, wiek, zawód i adres);
 • zaświadczenie z parafii dla rodziców chrzestnych, że mogą pełnić funkcję matki lub ojca chrzestnego.

Warunki uzyskania zaświadczenia, że może ktoś pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej:

 • żyje wiarą, tzn. jest osobą wierzącą i praktykującą;
 • ma ukończony 16 rok życia;
 • przyjęty został sakrament bierzmowania;
 • jeśli żyje w związku z inną osobą, to wyłącznie w związku sakramentalnym;
 • zgłasza się osobiście po uzyskanie zaświadczenia